БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

С Манифеста от 5/18.10.1912 г. и крилатия лозунг за „Освобождението на брата роб!” се слага началото на войната между България и Турция, известна под имената Балканска, Първа Балканска или Турска война. Шифрованата телеграма за обявяването на войната пристига в Ловеч още същи ден. По това време 34 полк влиза в състава на Втора пехотна Свищовска бригада от Девета пехотна плевенска дивизия. Тя е част от Втора армия с командир генерал-лейтенант Никола Иванов.

Съобразно разработките в оперативния план на Генералния щаб Плевенската дивизия е дислоцирана до турската граница – между реките Тунджа и Марица. Троянският полк е разгънат в района на село Софулар.На 21.10.1912 г. Втора армия завършва обходните си действия около града – крепост Одрин. Тридесет и четвърти полк вече е североизточно от село Акъркьой. В противодействие на българската армия комендантът на Одрин Шукри паша подготвя контраатака, осъществена на 16.10.1912 г. от сборната дивизия на Хасамедин паша. Настъпващите турци достигат на 500 крачки от предната българска линия, но са отбити. В тази битка 34 Троянски полк губи 11 убити и 110 ранени.

При Одрин Плевенската дивизия остава до 22.10.1912 г., след като Втора дивизионна бригада, в състава на която е и 34 полк, се отправя през Лозенград за Бунар Хисар, където минава под командването на Трета армия.Целта е Чаталджа, по отношение на която бригадата е втори ешалон.Във военната история това съсредоточаване на българската войска е известно под името „Марш маньовъра към Чаталджа”. Този марш завършва на 30.10.1912 г. при непрекъснати дъждове, без обози и с 25- километрови дневни преходи.На 28.10. се появява и азиатска холера. Няколко дни по-късно умират и първите жертви от 34 полк. Атаката при Чаталджа започва на17.11.1912 г., а на другия ден е прекратена от командира на съединената армия генерал-лейтенант Радко Димитриев. Троянският полк дава стотици ранени, убити и безследно изчезнали офицери, подофицери и редници.

След провала на Лондонското примирие от 22.11.1912 г. войната продължава. На 13.03.1913 г. Втора армия със щурм завладява Одрин. Сключено е ново примирие, което завършва с Лондонския мир от 17.05.1913 г.

Девета Плевенска дивизия е изтеглена от Чаталджа и изпратена на западната българска граница, в района на Белоградчик, където влиза в състава на новосформиращата се Първа армия.На 23.05. 1913 г. с руски кораби 34 полк се отправя на Варна, откъдето с влак на 26.06. 1913 г. е превозен до Бойчиновци.Същия ден 4 Плевенски, 33 Свищовски и 34 Троянски полкове се вдигат на бунт против войната.

 

Начало