ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Теодор Тончев „Принос към историята на 34 – ти пехотен Троянски полк през Първата световна война” Известия на исторически музей Ловеч, том 2, Ловеч 1996, стр.155 – 15

2. Божан Делийски – Дойранската епопея, забравена и незабравима, София 1998 г.

3. Божидар Димитров – Воините на България за националното обединение 1885, 1912-1912, 1915-1918, 1939-1945, София 2006 г.

 

ДОКУМЕНТИ В ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
за 34-ти Троянски пехотен полк

1. Заповеди за личния състав,занятията, въоръжението, домакинската част, дисциплината и военно-съдебната част (1900-1919, 1938-1945 г.), по допълващата дружина (1912-1913, 1915-1918, 1941-1944), за сборната дружина (1917–1918 г.), за строежите в полка (1938–1942 г.):
2. Преписки по личния състав (1944 г.)
3. Служебни списъци на офицери и подофицери (1938–1940, 1943-1945 г.)
4. Списъци и сведения за войници комунисти, за комунистичските групи в полка и борбата с тях ( 1943–1944 г.)
5. Оперативни заповеди и преписки (1912-1913, 1915–1918, 1944 г.)
6. Дневници на военните действия (1912-1913, 1915–1918, 1944 г.)
7. Описания на походите и боевете на полка ( 1915-1917 г.)
8. История на полка (1915 – 1917 г.)
9. Книжки за донесения (1915-1918 г.)
10. Албум със снимки от живота на полка (1915 – 1917 г.)
11. Списъци на убити и умрели (1912-1913, 1915-1918 г., 1944-1945 г.), на ранени ( 1944- 1945 г.), на наградени (1912-1913, 1915-1918 г., 1944-1945 г.),
12. Смъртни актове (1915-1917 г)
13. Удостоверения и актове за злополука (1944-1945 г.)
14. Списък и скици на гробове в с. Торучица, Подуевско (1944 г.)
15. Болнични и амбулаторни книги (1913, 1915, 1916, 1918, 1919 г.)
16. Разчетни книги за офицери, подофицери, войници и чиновници (1912-1920, 1938–1945 г., от допълващата дружина (1912-1913, 1915-1918, 1941 г.)

Начало