Щаба на 34-ти полк Боеви празник

Офицери от втора дружина при Марковите кули, 14.12.1915 г.

Офицери от фронта

Дефилиране пред командира на полка в Крушево, 06.01.1916

16-та рота 1-ва полурота

Офицери от щаба на полка на Дойранското езеро, 03.05.1916.

Позицията на 9-та рота на височината Борис, 09.05.1916

Магазин Зор-заман, 28.06.1916

Войници на Калатепе, 28.06.1916

Ваксинация Скритото помещение на Калатепе, 29.06.1916
Мост над река Вардар, 1916 г. Награждаване
Лазарет Панахида
Калатепе, 07.09.1916 г. Войници от Първа рота

Награждаване за проявена храброст в боевете, 05.03.1917 г.

Първа рота от 34-ти полк, 08.03.1917 г.

С дивизионния командир на Калатепе, 08.03.1917 г.

Войници от 2-ра рота на Калатепе, 08.03.1917 г.
Войници на Марковите кули Ръченица на фронта
Погребението на Марин П. Илиев Молебен за здраве, 24.05.1917 г.
Награждаване на началника на дивизията, 26.05.1917

Поклонение пред паметника на
полк. Коста Каварналиев, 06.07.1917

Ген. Вазов със синовете си - Иван, Владимир и Георги Войници с противогази
ген. Владимир Вазов полк. Пано Маринов
Портрет на ген. Вазов Паметника на Каварналиев при Дойран
Ялова сватба на Рождество Христово, 07.01.1918 г. Германски аероплан паднал при село Волован на 24.01.1918

Офицери пред паметника на Коста Каварналиев при Дойран

Паметник-чешма Цар Фердинанд в памет на загиналите от 34-ти полк

полк. Маринов и полк. Каблешков на панахида в памет на загиналите 34-ти полк

9 полска болница - гробове на починали от раните си
Офицери от полка  

Начало