Паметници на загиналите във войните жители на с. Гумощник
Паметник на загиналите в с. Голяма Желязна

Паметник на загиналите в борбите за национално обединение от гр. Троян

Паметници на загиналите във войните
жители на с. Гумощник

Начало