34–ти пехотен Троянски полк е формиран в хода на реформите в българската армията в края на 19 и началото на 20 век.С указ 2 от 1.01.1899 г. се „въвежда бригадната организация в пехотната дивизия”.

В тази връзка с Указ номер 9 от същата дата се дава разпореждане да се формират 12 резервни полка  В Ловеч е разположен новосформирания 10 резервен полк. След четири години на 30.12. 1903 г., от княжеската канцелария последователно излизат два указа. С първия под номер 83 се разпорежда да се осъществи допълнителна реорганизация на мирновременната армия. С втория под номер 84 се издава конкретна заповед „за приравняване на резервните полкове към типа на действащите пехотни полкове”.

Така тази дата макар и условно може да се смята за рождена на троянския полк. Полкът от резервен се трансформира в действащ и получава новото си име 34 пехотен Троянски полк.

Войнишкият състав на полка се попълва от подлежащи на военна служба младежи от Ловешка и Троянска околия – според тогава действащия закон, попълването на войската се осъществява на териториален принцип.

Начало