ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

След обявяването на обща мобилизация на 10.09.1915 г. от правителството на д-р Васил Радославов, предшестваща включването на България в Първата Световна война на страната на Централните сили, в 34 пехотен Троянски полк са зачислени:55 офицери, 4 военни чиновника, 5308 подофицери и войници, 4 картечници и 437 коня. Те са разпределени в четири дружини по четири роти във всяка – всичко 16, заедно с картечна рота и съответните служби и команди.

От началото до края на войната командир на 34 полк е подполковник, Пано Маринов от Ловеч. Полкът е в състава на Девета пехотна Плевенска дивизия, влизаща в състава на Първа армия.

През месеците октомври-ноември 1915 г. 34 пехотен Троянски полк взима активно участие в операциите по разгрома и преследването на сръбската армия: в т.нар. Погранично сражение – 1-10 октомври; в настъплението към долината на река Морава – 15-30 октомври ( на 24.10. полкът влиза в Ниш, който е изоставен от сърбите); в Косовската операция (т.нар. Подвижен период) 1-16 октомври ключови моменти в операцията са овладяването на градовете Прищина и Призен.

По същото време Втора армия осуетява опита на настъпващата от Солун съглашенска армия, командвана от генерал Сарай, да подпомогне разгромените сърби.След сраженията при Криволак и завоя на река Черна съглашенците  съглашенците се връщат обратно. Преследвайки ги в края на ноември, Втора армия достига гръцката граница. Ръководейки се от политически съображения, германското командване нарежда преследването на противника да се прекрати. Армията ни започва подготовка за тежка, продължителна и изтощителна позиционна война. Така се поставя началото на изграждането на позицията, известна в историята под името Южен фронт.

През втората половина на април 1916 г. съсредоточената в района на Прилеп и Кавадарци Девета плевенска дивизия се предислоцира на Южния фронт в най-трудния участък – Дойранския.Тук от 22. 04. 1917 г. действията на 34 пехотен Троянски полк са част от събитията назовани „Дойранската епопея”. В паметните битки на Предната Дойранска позиция на 24 – 25 април и 8 и 9 май 1917 г. с части от 22 и 26 английска дивизия под командването на генерал лорд Милн войните от полка записват светли страници във военната ни история. С цената на  саможертвата твърдо и категорично осуетяват опитите на многократно превъзхождащия ги противник да преодолее позицията и да навлезе в отечествените предели.

След тези кървави събития полкът е изпратен на почивка в тила на почивка, а по-късно е изтеглен в дивизионния резерв. От началото на април 1918 г. троянци отново заемат своя участък от Дойранската позиция.Водят ново сражение с части на 65 бригада от 22 английска дивизия и пак са изпратени в тила за резерв.

Сериозен обрат във войната настъпва през средата на месец септември 1918 г.От 16 до 20 септември Плевенската дивизия е подложена на непрекъснати атаки, придружени от артилерийски огън, ръководен от самолети. На 17 септември противникът използва и газови снаряди. С цената на 10 000 английски жертви предната Дойранска позиция е превзета, но главната остава в ръцете на дивизията. На 20.09.1918 г. е пробивът при Добро поле. Първа армия получава заповед за отстъпление. Дойранската позиция е напусната. В последното сражение 34 полк губи 14 офицери, 6 фелдфебели, 119 подофицери и 499 ефрейтори и редници. През Беласица, Огражден и Гарван планина Плевенската дивизия стига до град Пехчево, където дочаква Солунското примирие от 30 септември 1918 г. При завръщането си в страната оръжията са оставени на склад в Самоков. През Пловдив и Левски 34 полк стига до Ловеч. На 16.10. 1918 г. запасните са демобилизирани.

След Ньойския договор от 1919 г. повечето от мирновременните полкове са разформировани. Подобна съдба постига през месец юли и 34 пехотен Троянски полк.

 

Начало